Medlemmar i Unicum

 

Sveriges konsumenter

Stiftelsen Svensk industridesign (SVID)

Reumatikerförbundet

Handikappförbunden (fd HSO)

Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Träslottet (Erik och Marta Perssons minnesstiftelse)

Nordic Gym

TCC (Transport Competence Center)

 

Välkommen till Unicum!

 

Genom att utgå från att alla människor är unika och ta hjälp av de som har störst behov skapar vi högre livskvalitet för fler. Unicum är en ideell förening som jobbar för att utveckla och sprida kunskap om Design för Alla. Stor del av vår verksamhet utgörs av projekt. Till oss kan företag, myndigheter och organisationer vända sig för att få stöd i sin utveckling av produkter, tjänster och miljöer.

150825 - Avslutad förstudie

Mötesplats Design för Alla
- En innovationsmiljö för social innovation och samhällsentreprenörskap.

 

Ta gärna del av rapporten för den aktionsbaserade
förstudien
Mötesplats Design För Alla >>

Vi har inom förstudien tagit del av olika teorier, initiativ, trender och metoder samt testat, stöttat och utvecklat olika koncept. Man kan säga att vi praktiserat teori och teoretiserat praktik i något vi kan kalla ett ”socialt labb”. Vi har utgått från cirkeln som form för medskapande, interaktiva, dialoginriktade och konstnärligt baserade processer där Teori U har varit utgångspunkt för vår processdesign och ett av våra teoretiska ramverk. Läs mer om Teori U på www.presencing.com >>

Klicka för större bild

Unicum, Fabriksgatan 8, 821 33 Bollnäs | info@unicum.se