Välkommen till Unicum!

 

Unicum är en ideell förening som jobbar för att utveckla och sprida kunskap om Design för Alla. Genom att utgå från att alla människor är unika och ta hjälp av de som har störst behov skapar vi högre livskvalitet för fler. Stor del av Unicums verksamhet utgörs av projekt. Till oss kan företag, myndigheter och organisationer vända sig för att få stöd i sin utveckling av produkter, tjänster och miljöer.

141017

På gång just nu

Mötesplatsen Design för Alla och Social Venture Network bjuder in till seminarium den 18 november i Gävle.

140919

Vi inbjuder till Kreativa veckan

 

Unicum anordnar inom ramen för projektet Mötesplats Design För Alla en kreativ vecka. Med projektet vill vi skapa en arena för sociala innovationer och samhällsentrepre-nörskap där olika aktörer kan mötas. Vi vill skapa en mötesplats där människor är aktiva och där alla känner sig hemma och viktiga, med målet att bidra till en positiv samhällsutveckling i regionen.

Från tisdag 30 september till fredag 3 oktober, träffas vi i olika konstellationer för att tillsammans spana på olika utmaningar och möjligheter för framtiden.

 

Ladda ner hela veckans program här >>

Föredrag under Kreativa veckan

30 september, kl 19:00 – 21:00, Kulturhuset Bollnäs

Konst och kultur som interaktiv och

förändrande kraft

 

Konst och kultur skapar förutsättningar för förändring och socioekonomiska värden i samhälle, företag och organisationer. Konstnärliga kompetenser bidrar till utveckling i Gävleborg.

1 oktober, kl 15:00 – 17:00, Kulturhuset Bollnäs

Flow och intuition för hållbart företagande

 

Anna Linda Hultström -Flowforskare

Kom och lär dig mer om ditt mänskliga maskineri och förstå hur du kan använda det för att driva företag och hitta hållbara lösningar. Visste du till exempel att din egen intuition pekar dig mot framgång och Flow, hela tiden?

 

2 oktober, kl 18:30 – 20:30, Kulturhuset Bollnäs

Flow och intuition för läkande

 

Anna Linda Hultström -Flowforskare

Hälsa är människans grundtillstånd. Men vad är det som gör att vi lämnar hälsotillståndet och blir sjuka? Och hur kan vi aktivt hitta tillbaka? Kom och ta del av ett holistiskt perspektiv på människan, där intuitionen är vår främsta guide i livet.

På gång i Almedalen

På gång i Almedalen

En dag om inkludering i kulturlivet och kultur-utbildningarna av personer med funktionsnedsättning

Onsdagen den 2/7 2014

Kulturskolan Gotland, Mellangatan 45 Visby

 

 

10:00 - 10:45

Se artisten! Ett storytelling-spel om hur scenkonst på (o)lika

villkor (o)synliggör nya utövare

 

Beskrivning av evenemanget

Idag har Sverige för få scenkonstnärer med olika förutsättningar som arbetar

tillsammans. Share Music Sweden visar på nuläget, trösklarna och möjligheterna.
I spelet möter du två dansare med skilda bakgrunder. Åsikter från flera håll ger

inblick och perspektiv utifrån normer, kulturpolitik och yrkesliv.

 

Medverkande:

Jilda Hallin och Anna Westberg Dansare, Share Music Sweden.

Zandra Jönsson, CSR Västsverige. Mikael Wahldén, Handläggare, Myndigheten för delaktighet. Sophia Alexandersson, Verksamhetschef, Share Music Sweden. Moderator Anna Bellman

 

 

 

11:15 - 12:45

Kultur som stänger ute. Om (icke)-representationen av

kulturarbetare med funktionsnedsättning.

 

Beskrivning av evenemanget

Hur ska talanger med funktionsnedsättning nå kulturens arenor om strukturer

stänger dom ute? Vilket ansvar har konstnärliga utbildningar och institutioner?

Vilket ansvar har våra politiker? Lyssna till sakkunniga, studerandes erfarenheter

och politikernas visioner.

 

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning talar om en

sammanhållen utbildningskedja. Ändå har personer med intellektuell

funktionsnedsättning inte tillgång till eftergymnasiala kulturstudier. Universitets och

Högskolerådet har regeringens uppdrag att jobba med breddad rekrytering. Hur kan

vi lösa denna situation? Artiklarna 24 27 30 (utbildning, arbete och kultur) ligger till

grund för ett nationellt projekt med tillgänglig kultur och kulturutbildningar i fokus.

Unicum tar nu ett helhetsgrepp och bjuder in identifierade nyckelaktörer till gediget

designad process för att komma till rätta med problemet. Medverkar med sång och

musik gör också Kulturskolan Gotlands Körlaget.

 

Medverkande:

Per Lodenius, Kulturutskottet (C), Riksdagen. Caroline Helmersson Olsson, Utbildningsutskottet (S), Riksdagen. Lars Ohly, Kulturutskottet (V), Riksdagen. Örjan Brinkman, Ordförande, Unicum. Helena Roth, Förändringsagent, #skolvåren. Anders Skogh, Koordinator Projektet 24 27 30, Unicum. Kjell Stjernholm, Moderator. Sanna Crona, Studerande, Kulturkommunkatör. Marinell Isaksson, Studerande, Höghammarskolan. Körlaget, Sång och musik, Kulturskolan Gotland. Simon Strömberg, Unga Berättar,

Kulturskolan Stockholm.

 

 

 

13:45 - 15:30

Alla människors delaktighet i kulturen/kulturskolan - oavsett

funktionsförmåga eller normativitet.

 

Beskrivning av evenemanget

Får barn med funktionsnedsättning vara med i Kulturskolan? Får man ta del av

scenkonst om man inte uppför sig normativt? Kan en besökare med funktionshinder

gå på evenemang tillsammans med sin familj? Ett seminarium om framgång och

bakslag för tillgänglighet till kultur.

 

I april 2014 presenterade kulturutskottet sin uppföljning av tillgängligheten inom

kulturen. Rubrikerna var möjligheten att ta del av kultur, möjligheten att utöva kultur,

Utvecklingen av tillgänglighet inom ett längre perspektiv, samarbete och samverkan

mellan myndigheter och Kulturarvet, historien och personer med

funktionsnedsättning. Utredaren Peter Strand presenterar utvärderingen,

Kulturrådets Karin Westling ger sin nationella bild av utvecklingen. Torgny

Sandgren (Sveriges musik och kulturskoleråd) och Håkan Sandh

(Pascalföreningen) berättar om goda nationella exempel.Kjell Stjernholm från

Studieförbundet vuxenskolan berättar om folkbildningens roll och möjligheter.

Simon Strömberg/ Unga berättar - visar filmer av unga funktionsnedsatta.

Anders Skogh (Unicum 24 27 30) är moderator för seminariet.

 

Medverkande:

Per Lodenius, Kulturutsk (C), Riksdagen. Tina Ehn, Kulturutsk(MP), Riksdagen. Isak From, Kulturutsk (S), Riksdagen. Anne-Marie Brodén, Kulturutsk (M), Riksdagen. Lars-Axel Nordell, Kulturutsk (KD), Riksdagen. Ulf Nillson, Kulturusk (FP), Riksdagen. Karin Westling, Handl, Kulturrådet. Kjell Stjernholm, Verksamutv, Stf Vuxenskolan. Håkan Sandh, Styrelseled, Föreningen Pascal. Sophia Alexandersson, VC, Share Music

Sweden. Anna Johansson, Resurscentret, Kulturskolan Sthlm. Matti Vuorinen, Kultskchef, Kulturskolan Gotland. Peter Strand, Utvä- och forsk, Riksdagen. Per Callermo, Sek chef, Arvsfonden.

Ett samarbete mellan

 

Unicum Nordisk Design För Alla C, Pascalföreningen, Share Music Sweden,

Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturskolan Gotland, Kulturskolan Stockholm,

Kulturkommunikatörerna och Höghammarskolan i samverkan med SMoK.

 

Välkommen till Unicum!

 

Unicum är en ideell förening som jobbar för att utveckla och sprida kunskap om Design för Alla. Genom att utgå från att alla människor är unika och ta hjälp av de som har störst behov skapar vi högre livskvalitet för fler. Stor del av Unicums verksamhet utgörs av projekt. Till oss kan företag, myndigheter och organisationer vända sig för att få stöd i sin utveckling av produkter, tjänster och miljöer.

Medlemmar i Unicum

 

Sveriges konsumenter

Stiftelsen Svensk industridesign (SVID)

Reumatikerförbundet

Handikappförbunden (fd HSO)

Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Träslottet (Erik och Marta Perssons minnesstiftelse)

Nordic Gym

TCC (Transport Competence Center)

 

Unicum, Fabriksgatan 8, 821 33 Bollnäs | info@unicum.se